Manus till Andra Världar

Vad trevligt att du vill skicka in manus till oss!

Andra Världar är ett förlag som ger ut böcker för stora och små inom fantastikgenrerna som till exempel fantasy och steampunk. Utgivningen sker i form av pappers-, ljud- och/eller e-boksform eftersom vi vill erbjuda det format som passar läsaren bäst. Vår specialitet är att ge ut digitala böcker på USB-minnen som ser ut som små böcker. Vi letar ständigt efter bra nya fantasy men just nu söker vi särskilt efter manus inom science fiction eller skräck.

Vi tar inte emot papperskopior så skicka in ditt manus som pdf till manus@andravarldar.se. Namnge filen med manusets titel och ditt namn. Förutsatt att du använder ett läsligt typsnitt och relativt normalstorlek på tecknen så att vi kan få en uppfattning om bokens omfång har vi inga synpunkter på hur dokumentet ser ut i övrigt.

För oss är det viktigt att vi kan ha ett nära samarbete med dem vi ger ut och därför vill vi gärna veta vem du är som författare och person. Däremot behöver du inte berätta hela din livshistoria redan vid en första kontakt. Det räcker alltså med max 400 ord i ditt följebrev och skicka det helst direkt i mejlet, inte som ett separat följebrev.

Vår målsättning är att hinna titta på alla manus som kommer in inom tre månader men vissa tider på året hinner vi helt enkelt inte med. Vi försöker bekräfta att vi har tagit emot inkomna manus men bara för att du inte hört av oss på 24 timmar betyder det inte att vi inte är medvetna om att du skickat in. Har du däremot inte hört ifrån oss efter fem månader är det dags att påminna oss.

Vanliga frågor

Ger ni ut noveller?

Nej, de noveller vi har publicerat har varit efterfrågade i syfte att ges ut som antologi. Vi har för närvarande ingen ny antologi på gång men lovar att vara tydliga med om det ändras. I dagsläget ger vi inte ut fristående noveller.

Hur skyddar jag mitt manus när jag skickar det till förlag?

Genom tillit. Andra Världar sprider inte manus vidare till någon utanför antagningsprocessen utan författarens tillstånd. I de fall det skulle kunna bli aktuellt handlar det om att förmedla manuset till ett annat förlag men det har i varje fall ännu inte hänt. Om ett manus har refuserats raderar vi den inskickade filen och mejlkonversationen.

Jag skriver helst på engelska, kan jag skicka in mitt manus till er ändå?

Ja, vi tar gärna emot manus på engelska. Förlaget vänder sig huvudsakligen till en svensktalande publik men det finns en efterfrågan på engelskspråkiga böcker. Vi besöker ett flertal mässor med internationell publik varje år och jobbar för att kunna tillgodose deras önskemål.

Eventuellt kan vi vara intresserade av en svensk översättning på manuset men detaljerna kring ett sådant arbete får göras upp i det enskilda fallet.

Jag har skrivit en barnbok, det passar väl er?

Vi har barnböcker i vår utgivning men det betyder inte att vi ger ut barn- och ungdomsböcker.

Avgörande är om din barnbok faktiskt tillhör någon av fantastikgenrerna, i så fall kan vi förstås vara intresserade av manuset.

Hur ska min synopsis se ut?

Oroa dig inte, vi föredrar att du inte skickar in någon synopsis tillsammans med ditt manus. Vi läser hellre manuset själva än får det berättat för oss.

Måste jag skicka in hela manuset?

Ja, det handlar dels om att veta att du kan avsluta ett påbörjat skrivprojekt men också om att vi vill kunna hoppa i texten och få en egen uppfattning om handling och genomförande.

Behöver jag skicka med ett förslag på omslag eller andra illustrationer?

Nej, vi arbetar främst med egna illustratörer och är försiktiga med att ta in externa. Undantaget är om manuset utgör ett samarbete mellan författare och illustratör men det bör då tydligt framgå i följebrevet.

Övriga frågor

Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till info@andravarldar.se.